mask

Baryłkowe

Łożyska baryłkowe zaliczają się do grupy łożysk wahliwych, nierozłącznych. Przeznaczone są do przenoszenia dużych i złożonych obciążeń wszędzie tam gdzie jednocześnie występują odkształcenia i niewspółosiowość. Łożyska baryłkowe dzielą się na łożyska jedno i dwurzędowe lub łożyska baryłkowe poprzeczne i wzdłużne (oporowe). Łożyska baryłkowe poprzeczne mają dwa rzędy baryłek, kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego oraz dwie bieżnie na pierścieniu wewnętrznym. Dzięki wahliwości nie są wrażliwe na błędy współosiowości opraw i ugięć wałów, natomiast skośne ułożenie baryłek w stosunku do osi łożyska pozwala na przenoszenie, oprócz obciążeń poprzecznych, dodatkowo obciążenia wzdłużne w oby kierunkach. Łożyska baryłkowe wzdłużne mogą przenosić bardzo duże obciążenia i pracować przy stosunkowo dużych prędkościach obrotowych. W łożyskach tego rodzaju kierunek działania obciążenia miedzy asymetrycznymi baryłkami a bieżniami tworzy kąt w stosunku do osi łożyska. W wyniku tego łożyska baryłkowe wzdłużne przenosić mogą równocześnie obciążenia wzdłużne i poprzeczne.

KATALOG